شما در حال مشاهده نسخه موبایل وبلاگ

ایران dl

هستید، برای مشاهده نسخه اصلی [اینجا] کلیک کنید.

کاملترین خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت (( دکتر علی رضائیان ))

دسته بندیآزمون ارشد
فرمت فایلpdf
حجم فایل7.077 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

کاملترین خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت (( دکتر علی رضائیان )) که توسط رتبه برتر کشوری رشته مدیریت بازرگانی در 2 فایل مکمل ارزشمند تهیه و ویرایش شده و جزوه شخصی ایشان می باشد.

کاملترین خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت (( دکتر علی رضائیان )) که توسط رتبه برتر کشوری رشته مدیریت بازرگانی در 2 فایل مکمل و ارزشمند تهیه شده و جزوه شخصی ایشان می باشد، فایل اول شامل 422 نکته مهم و کنکوری خلاصه کتاب مبانی سازمان مدیریت دکتر رضائیان می باشد که در 40 صفحه تهیه و ویرایش شده و فایل دوم شامل 130 نمودار درختی نکات مهم و کنکوری مبانی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

نکات مهم و کنکوری خلاصه کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی گری دسلر ، ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی

دسته بندیآزمون ارشد
فرمت فایلpdf
حجم فایل2.386 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

نکات مهم و کنکوری خلاصه کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی گری دسلر، که توسط رتبه برتر کشوری رشته مدیریت بازرگانی تهیه و ویرایش شده و جزوه شخصی ایشان می باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

کاملترین خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی (( دکتر سید حسین ابطحی ))

دسته بندیآزمون ارشد
فرمت فایلpdf
حجم فایل5.664 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

کاملترین خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر سید حسین ابطحی که توسط رتبه برتر کشوری رشته مدیریت بازرگانی تهیه و ویرایش شده و جزوه شخصی ایشان می باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

تحلیل راهبردی هزینه و مدیریت هزینه در زنجیرة عرضة ایران

دسته بندیمدیریت مالی
فرمت فایلdoc
حجم فایل25 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

زنجیره ارزش

مفهوم اصلی بخش

فعالیت‌های اولیه

فعالیت‌های پشتیبانی

مدیریت هزینه

روش‌های اصلی مدیریت هزینه

مراحل تعیین قیمت هدف

نگرش ساپكو در مدیریت هزینه

طراحی مدل زنجیرة ارزش در ابعاد كلی صنعت

زنجیره تأمین و مدیریت آن

منابع

قسمتی از متن

آنچه امروزه در رابطه با مؤسسات تجاری ، انتفاعی و حتی غیرانتفاعی، بیش از هر چیز دیگری نمود پیدا كرده، توجه به هزینه‌های متعدد سازمان و یا به تعبیری دقیق‌تر، مدیریت هزینه است. زیرا در شرایط رقابتی امروز جهانی، سازمان‌های مختلف جهت حفظ بقا و توان رقابتی خود باید نسبت به مقایسه هزینه‌های‌شان با رقبای بالفعل و حتی بالقوه آگاهی داشته و فعالانه در میدان رقابت در بعد هزینه وارد عمل شوند. علی‌رغم اینكه هر سازمانی بر اساس نگرش‌های سنتی و دیرینه خود، به مدیریت هزینه با هدف حفظ هزینه در پایین‌ترین سطح ممكن و بررسی نحوة كاهش آن می‌پردازد، اما به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان مدیریت از جمله پورتر، آنچه ضامن نیل به این مقصود در كوتاه‌مدت ( یعنی كاهش سطح هزینه‌ها ) و بلندمدت ( یعنی نیل به هزینه رقابتی ) می‌شود، چیزی نیست مگر تحلیل راهبردی هزینه.

تحلیل راهبردی در مدیریت هزینه، گامی است فراتر از بررسی صِرف وضعیت موجود؛ بلكه فرایندی است مستمر و مؤثر برای مقایسه هزینه‌های درونی سازمان با سایر رقبا. به بیانی دیگر، تحلیل راهبردی هزینه، بر ارزیابی مستمر وضعیت سازمان در ارتباط با سایر رقبا تأكید دارد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

نقاشی و شمایل نگاری

دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
حجم فایل5.214 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

مقدمه

پیشگفتار

شمایل[1]و ویژگیهای آن

شمایلنگاری

شمایل شكنی

شمایلنگاری در قرون وسطی و بیزانس

ویژگیهای آثار كاتاکُمب

نماد در شمایلنگاری

موضوعات شمایلنگاری

موضوعات عام

شمایل های مقدس در آثار نقاشی قرون وسطی و بیزانس

موضوعات خاص

بررسی شمایلهای حضرت مریم در نقاشی قرون وسطی و بیزانس

ویژگیهای بصری

پیكره

ترکیب بندی

نور و رنگ

ویژگیهای بیانی

کادر و ترکیب پرسوناژها

حالات پرسوناژها

مقایسه شمایلهای حضرت مریم در قرون وسطی و بیزانس با دوره گوتیک

تفاوت وتشابه در عناصر بصری

تفاوت وتشابه در عناصر بیانی

بررسی شمایلهای حضرت مریم در آثار هنرمندان قرون وسطی

دوچو

چیمابوئه

جوتو

مارتینی

نتیجه گیری

منابع و مأخذ

پیشگفتار

هنر مسیحیت در قرون وسطی بر اساس هنر روم پایه گذاری شده و روم نیز میراث خوار یونان بود و یونان از صدقات و نفقات مصر تقلید می كرد . لیكن مسلم است كه هر ملتی هر چیز را كه كسب كند به زعم و سلیقة خود در آن تغییراتی می دهد به استثناء مورد میراث خواری روم از یونان كه تقریبا مقلدانه و با دگرگونی های بس اندك همراه بود. همانطور که تاریخ گواهی می دهد ، هر دو ملت از یك نژاد و یك سلاله بودند . آنچنانكه بسیاری معتقدند رومی ها كه کوچنده های یونانی بودند ، خاك ایتالیا را همسان با آب و هوای وطن خود دیدند و در آنجا زندگی یونانی خود را دوباره احیاء كردند ، چنانکه شباهت زبانی و ریشة مشترك آنها دلیلی بر اشتراك ریشه های فرهنگی و هنری آنهاست.

یونان ، اساس هنر و فرهنگ خویش را بر ستایش و پرستش صورت انسان گونه قرار داده بود . بدون شك دلیل انتخاب بدن انسان ، وجود اندازه های زیبا و نسبتهای شكوهمند و تعادل بی تا ، در آن بوده است و این چنین انسانی نمادی از خداوند در زمین می گردید ، بدین ترتیب هر خدائی در آسمان مصداقی انسانی در زمین یافت .

دیدگاه مسیحیان اولیه این بود که چون خدا بصورت انسان در پسرش مسیح تجلی كرده است . بنابر این هنرمندان می توانند خدا را نیز در شكل انسانی تصویر كنند. از طرفی فقر عمومی مسیحیت و سلطة بی چون و چرای كلیسا بر زندگی ، افكار و اعمال مردم سبب شد كه هنر نیز در میان هنرمندان مسیحی ، راه سادگی و حقارت بپیماید و بسوی بدویت سوق كند . این موضوع از آثار قرون وسطی بخوبی آشكار است .

در زمان حكومت كنستانتین با رسمیت یافتن دین مسیح ، هنر مسیحیان نیز از اختفا و انزوا بیرون آمد و به سرزمینهای دیگر گسترش یافت . گاه هنر مدیترانه خاوری در سده های چهارم تا ششم را جزئی از هنر مسیحی پیشین می دانند . زیرا در جهان مسیحیت آن روزگار هنوز مرزبندی مشخصی بین خاور و باختر وجود نداشت . در واقع صور مختلف هنری و شمایلنگاری مسیحی در سراسر مدیترانه و از فلسطین تا ایرلند به سرعت انتشار یافت ، اما از سدة ششم بخصوص در دورة امپراتوری ایوستی نیانوس ( 527- 565 ) خصوصیات هنر بیزانسی كاملاً بارز شد و نخستین عصر طلائی در تاریخ این هنر رخ نمود . در این دوره ، شمایلنگاری بیزانسی جنبة شكوهمندی داشت و بیشتر به تجلیل از عظمت و اعتبار امپراتوری روم شرقی می پرداخت . جنبش شمایل شكنی در سده های هشتم و نهم رشد هنر مذهبی ( بالاخص شمایلنگاری ) را متوقف كرد و زمینه را برای گسترش هنر دنیوی و تزئینی مهیا ساخت .

دوران حكومت امپراطوری مقدونی ( 867 – 1057 ) مقارن با دومین عصر طلائی هنر بیزانسی بود . در این عصر تمایلی به آثار باستانی ، گرایش فزاینده به جنبه های تشریفاتی و نمایشی رواج یافت . در زمان فرمانروائی خاندان كهننوس ( 1057- 1185 ) سیمای هنر بیزانسی دوباره تغییر كرد . پس از این ، توسعه اروپای باختری آغاز شده ، یورش نرمانها و جنگهای صلیبی ، تسخیر قسطنطنیه توسط فرانك ها ( 1204 ) دورانی پر آشوب را پدید آورد و اینچنین نفوذ اقتصادی جمهوریهای ایتالیا در بیزانس افزایش یافت . ولی این همه به انحطاط هنر نینجامید . در زمان فرمانروائی خاندان پالایولوگوس ( 1261 ـ 1453 ) دوره ای جدید فرا رسید كه به عنوان سومین عصر طلائی هنر بیزانسی شناخته می شود .

اگر چه هنر بیزانسی ماهیت دینی داشت ، اما منحصر به موضوعات مذهبی نبود . آنها گاه با نقاشیها و موزائیك های غیر مذهبی كاخهای شاهی را می آراستند ولی آثار تصویری غیر مذهبی در مقایسه با آثاری كه موضوعاتشان از تورات ، انجیل ، كتابهای مجعول شرح كودكی مسیح و مریم و زندگینامة قدسیان گرفته شده بود ، شمار كمتری داشتند .

در واقع هنر بیزانسی حتی هنگامی كه در خدمت امپراتوران بود . خصلت دین سالارانه اش را حفظ كرد ؛ به طور کلی میتوان گفت که هنر بیزانسی ترجمان تصویری افكار و نظرات علمای الهی به زبان هنر بود . از این رو این هنر فاقد شخصیت پردازی و مقید صرف به مضامین دینی بود . در موزائیك ها ونقاشی های داخل كلیسا ، انتخاب موضوعها و حتی نمایش حالت شخصیتها از الگوی دینی معین پیروی می كرد .

هنر بیزانسی و بالاخص شمایلنگاری اساساً به موضوعات ماوراء بشری می پرداخت . از همین رو در برابر طبیعت گرائی هنر یونانی ـ رومی ، به تخلیص در فرم رو می آورد و بدین سان معیار های هنر خاور زمین را برتر از معیار های كلاسیك باستان دانست . شیوه موزائیك ، عرصه مناسبی برای هنرمندان بیزانسی بود تا جهانی بی زمان ومكان ودر عین حال پر شكوه بیافریند .

هنر بیزانسی به هنر اروپای شرقی قرون وسطی بسیار اثر گذاشت و این تأثیر به خصوص در آثار نقاشان سدة سیزدهم و چهاردهم ایتالیا نمایان است ، اما از جمله تفاوتهای هنر بیزانسی با هنر اروپائی باختری در قرون وسطی این بود كه وجه دینی در آن اهمیت بیشتری از وجه تزئینی داشت .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بررسی نحوه بیمه باغات

دسته بندیکشاورزی
فرمت فایلdoc
حجم فایل22 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده............................................................................................................................................. 2

مقدمه.............................................................................................................................................. 3

اهداف............................................................................................................................................. 4

پیشینه نگاشته ها....................................................................................................................... 5

روش تحقیق................................................................................................................................. 9

وضع تولید میوه در كشور......................................................................................................... 10

تعاریف و شرایط عمومی بیمه باغات..................................................................................... 12

نحوه بیمه باغات.......................................................................................................................... 14

محاسبه درصد خسارت (افت كمی- افت كیفی) محصول باغ........................................ 20

محاسبه درصد نهایی خسارت محصول.................................................................................. 23

غرامت قابل پرداخت................................................................................................................... 23

نتایج................................................................................................................................................ 24

پیشنهادات..................................................................................................................................... 26

منابع................................................................................................................................................ 29

چكیده:

با توجه به نقش و اهمیت بیمه در فعالیتهای تولیدی و تجاری و توجه سرمایه گذاران به آن و عدم آشنایی و آگاهی اغلب كشاورزان و باغداران نسبت بیمه محصولات كشاورزی و باغی، نحوه بیمه باغات در سال زراعی 81-80 مورد ارزیابی قرار گرفته است.

اطلاعات و آمار مورد نیاز برای این مطالعه از صندوق بیمه محصولات كشاورزی و سازمان جهاد كشاورزی گرفته شده است. در این مطالعه به ارزیابی مختصر بعضی از فرم های بیمه نامه پرداخته شده و همچنین محاسبات درصد خسارت و غرامت پرداختی مورد بررسی قرار گرفته است.

در سال زراعی 81-80، سطح زیر كشت باغات سیب، انگور و بادام (در حال حاضر فقط همین 3 نوع باغ تحت پوشش بیمه قرار می گیرند) بصورت كشت آبی، 5918 هكتار می باشد.

سطح بیمه شده این باغات در این سال زراعی، 401 هكتار است. یعنی 78/6 درصد باغات بیمه شده اند. نتایج حاصله، بیانگر عدم استقبال از بیمه، نزد باغداران منطقه شهرستان مشهد می باشد. این عدم استقبال را می توان متاثر از عوامل متعددی از قبیل: محدود بودن محصولات تحت پوشش (سیب، انگور، بادام)، تحت پوشش قرار نگرفتن باغاتی كه بصورت چند كشتی هستند، تحت پوشش قرار نگرفتن باغاتی كه بصورت حصار یا حاشیه و یا پراكنده هستند، و همچنین عدم آگاهی بسیاری از باغداران از بیمه و مزیتهای آن و … دانست.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

حركات اصلاحی

دسته بندیعلوم پایه
فرمت فایلdoc
حجم فایل113 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب


تعریف مفاهیم ............................................................................................................

1- حركات اصلاحی ..................................................................................................

2- خط ثقل ................................................................................................................

3- مركز ثقل .............................................................................................................

4- صفحه شطرنجی ..................................................................................................

5- خط شاقولی .........................................................................................................

6-هنجار وناهنجار ....................................................................................................

7- وضعیت بدنی استاندارد ......................................................................................

8- تعریف ارگونومی .................................................................................................

9- تست نیویورك .....................................................................................................

مزایای وضعیت بدنی مطلوب ....................................................................................

علائم و نشانه‌های قابل رویت وضعیت بدنی نامطلوب .............................................

عواض وضعیت بدنی نامطلوب ..................................................................................

علل عمومی وضعیت بدنی نامطلوب یا پاسچر ضعیف .............................................

رهنمودهایی برای بهبود پاسچر یا وضعیت بدنی ....................................................

عدم تعادل عضلانی ...................................................................................................

ساختار ستون فقرات و اندامها .................................................................................

سیستم اسكلتی انسان ...............................................................................................

اهمیت بررسی ستون فقرات و ناهنجاریهای آن ......................................................

نحوه شكل‌گیری ستون فقرات ...................................................................................

ساختار ستون فقرات ................................................................................................

میزان استقامت ستون فقرات ...................................................................................

استفاده از شاخص‌ دلماس جهت بررسی وضعیت ستون فقرات ..............................

بررسی تعامل عضلات ، مفاصل و خط ثقل بدن .......................................................

استفاده از خط شاقولی برای تشخیص ناهنجاریهای بدن .......................................

ناهنجاریهای شایع ستون فقرات ...............................................................................

سركج ........................................................................................................................

سربجلو .....................................................................................................................

پشت كج ...................................................................................................................

نحوه اندازه‌گیری طول اندامهای تحتانی ..................................................................

ارزیابی لگن ...............................................................................................................

پشت گرد .................................................................................................................

كمر گود ...................................................................................................................

تست كوتاهی عضلات سوئز خاصره‌ای ..................................................................

تست كوتاهی عضلات چهار سر ران ........................................................................

تست كوتاهی عضلات همسترینگ ............................................................................

نحوه اندازه‌گیری قوس كمر ....................................................................................

پشت تابدار ................................................................................................................

كمر صاف .................................................................................................................

پشت صاف ................................................................................................................

كمرصاف ..................................................................................................................

پشت صاف ................................................................................................................

كتف بالدار ................................................................................................................

ناهنجارهای شایع اندام تحتانی ................................................................................

اهمیت بررسی ناهنجارهای اندام تحتانی ..................................................................

زانوی ضربدری .......................................................................................................

تست كوتاهی عضله كشنده پهن نیام ........................................................................

زانوی پرانتزی ..........................................................................................................

زانوی خم ................................................................................................................

زانوی عقب رفته ......................................................................................................

پای چرخیده به داخل ................................................................................................

پای چرخیده به خارج ................................................................................................

پای واروس .............................................................................................................

كف پای صاف ...........................................................................................................

كف پای گود ..............................................................................................................

شست كج ..................................................................................................................

انگشت چكشی ...........................................................................................................

انگشت چنگالی ...........................................................................................................

ناهنجاریهای شایع اندام فوقانی ................................................................................

اهمیت بررسی ناهنجاریهای اندام فوقانی .................................................................

شانه نامتقارن ..........................................................................................................

افزایش زاویه حمل ( كوبیتوس و الگوس ) ..............................................................

كاهش زاویه حمل ( كوبیتوس واروس ) ..................................................................

انگشت گردن قویی ...................................................................................................

انگشت جا تكمه‌ا ی ...................................................................................................

اصول ارگونومی در وضعیتهای نشستن – ایستادن - خوابیده - حمل اشیاء .........

روش نوین در ارزیابی ناهنجاریهای ستون فقرات .................................................

ارزیابی ناهنجاریهای جسمانی با استفاده از نرم افزار حركات اصلاحی .................

منابع..........................................................................................................................

تعریف مفاهیم

1- تعریف حركات اصلاحی :

حركات اصلاحی به مجموعه حركات كششی و تقویتی اطلاق می‌شود كه انجام آنها ، ضمن تقویت عضلات و یا ایجاد كشش در ‌آنها ، باعث تغییر شكل در جهت اصلاح مفاصل و عضلات و در نتیجه وضعیت بدنی می‌شود.

در كودكان دبستانی و نوجوانان دوره راهنمایی در سنین رشد هستند و هنوز صفحه رشد (اپیفیز ) استخوانهایشان بسته نشده و قابل انعطاف است ، حركات ورزشی - اصلاحی بیشترین تاثیر را در اصلاح وضعیت قامتی دارد ، لذا توجه به حركات اصلاحی در این سنین از اهمیت خاصی برخوردار است .

2- خط ثقل :

خطی فرضی است كه از مركز ثقل بدن در جلو مهره دوم خارجی عبور می كند خط ثقل بدلیل تاثیر در وضعیت تعادل بدن از جایگاه ویژه‌ای در مطالعه و ارزیابی برخوردار است .


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

انسان كامل از دیدگاه مولوی

دسته بندیزبان و ادبيات فارسي
فرمت فایلdoc
حجم فایل107 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول

مقدمه

بیان كلی مسئله

هدف- ضرورت تحقیق

فصل دوم

مقدمه

انسان كامل در سیر تاریخ

ریشه گرایش به انسان كامل

نگاهی به ویژگیهای انسان كامل

انسان كامل از دیدگاه مولوی

عظمت انسان

انسان میان دو بینهایت

ارزیابی خود

موانع رشد و كمال

راه و روشهای نیل به كمال

انسان از دیدگاه مولوی

ویژگی های انسان كامل

حواس جسمانی و حس نهانی انسان

آدم شناسی از هر علم و فنی دشوارتر است

حل مشكل

خودشناسی، كلید رمز غیرشناسی است

آدمی دید است، باقی گوشت و پوست

نتیجة اخلاقی

راه لذت و الم از درون است نه از بیرون

دفع توهم و جواب شبهة احتمالی

حس و اندیشه انسانی اسیر عقل، و عقل اسیر روح است

درمان دردهای درونی بشر

فصل سوم

انسان با كنش كامل


زندگی راجرز

نگرش راجرز به شخصیت

انگیزش شخصیت سالم: فعلیت بخشیدن

خود و تحقق خود

ویژگیهای افراد كامل

 1. آگاهی از تمام تجربیات
 2. تازگی درك در مورد تمام تجربیات
 3. اعتماد كردن به رفتار و احساسهای خویش
 4. آزادی انتخاب بدون بازداریها
 5. خلاقیت و خودانگیختگی
 6. نیاز مستمر به رشد

اظهار نظر شخصی

عملكرد كامل فرد

توجه بی قید و شرط

شرایط با ارزش بودن

اصول كلی نظریه راجرز

نظر راجرز در مورد انسان

همسانی و همخوانی خویشتن

تحقیق در همسان و همخوانی خویشتن

نیاز به توجه مثبت

دیدگاه یك درمانگر از زندگی خوب

انسان كارآمد

یك مشاهدة منفی

یك مشاهدة مثبت

ویژگیهای فرایند

بازبودن فرایند نسبت به تجربه

افزایش زندگی هستی گرایانه

یك اعتماد فزاینده نسبت به ارگانیسم

فرایند كارآمدی كاملتر

پاره ای پیامدها


چشم انداز نو در بارة آزادی در برابر جبر علمی

آفرینندگی به عنوان یك عنصر زندگی خوب

پایة اطمینان بخش طبیعت انسان

پرباری عظیم زندگی

فرایند آفرینندگی

انگیزش برای آفرینندگی

شرایط درونی آفرینندگی سازنده

فصل چهارم

مقدمه

بحث و نتیجه گیری

نظریة مولوی

نظریة راجرز

محدودیتها

پیشنهادات

فهرست منابع

«فصل اول»

بیان كلی مسئله

بحث در مورد انسان و ماهیت او از ریشه دارترین مباحث عمومی فرهنگی، در اندیشه بشر است. این موضوع، همواره مورد مداقه و مناقشه فلاسفه یونان و پس از آن فلاسفه اسلامی، و در قرون اخیر، فلاسفه غرب نیز قرار گرفته است.

مقدمه

اینكه انسان نمونه و ایده آل باید دارای چه خصوصیات و ویژگیهایی باشد تا بعنوان یك الگو برای همة انسانها مطرح شود، در همة ادیان الهی و عمومی مكاتب بشری مورد توجه قرار گرفته است. اساساً هر مذهب و مكتبی كه داعیة انسان سازی و انسان شناسی دارد باید انسانی را با ویژگیها و صفات خاصی بعنوان یك الگو معرفی كند و اگر مكتبی نتواند از عهدة چنین مهمی برآید، هیچگاه نمی توان از آن مكتب بعنوان یك مكتب عاری از عیب و نقص یاد كرد. هر مكتبی نه تنها باید «انسان ایده آل» خود را معرفی نماید، بلكه باید «جامعة نمونه» خود را نیز معرفی كند.

توجه به انسان و شناسائی وی مسئله ای است كه از قدیم الایام مورد توجه مذاهب و مكاتب و فرهنگهای گوناگون بوده است و كمتر سیستم فكری و فلسفی را می توان سراغ گرفت كه به گونه ای به شناسائی انسان پرداخته باشد. جملة معروف «خودت را بشناس» كه از سقراط نقل شده، اما با تعابیر دیگر در تفكرات و اندیشه های قبل از سقراط وجود داشته، نمایشگر این مسئله است كه آدمی نسبت به «خود» و حقیقت وجودی خود همواره بی اعتنا نبوده است و اگر هم بر بعضی از مكاتب فكری ایراد گرفته می شود كه به انسان توجه نكرده اند، این نه به آن معناس كه آن مكاتب اصلاً توجهی به انسان نداشته اند، بلكه مراد آنست كه از اندیشیدن در بارة انسان آن گونه كه شایستة مقام آدمی بوده است، خودداری كرده اند.

از مكاتب و مذاهب هند گرفته تا فلسفة یونان و رم، از تفكرات اندیشمندان قرون وسطائی مسیحی گرفته تا ندیشه های اصیل اسلامی، از رنسانس گرفته تا عصر حاضر، همواره شناسائی انسان و توجه به ابعاد وجودی وی مورد نظر بوده است. اگر چه توجهی كه اسلام یا مذاهب هندی به انسان دارند، هیچگاه نمی توان با تئجه فیلسوفان یونانی به انسان یكی دانست، اما اینقدر هست كه بتوان گفت شناسائی انسان مورد توجه همة سیستمهای فكری و عقیدتی بوده است.

بیان كلی مسئله

همانگونه كه ذكر گردید، توجه به انسان كامل از جمله مطالبی است كهن ظرگاه بسیاری از مكاتب و مذاهب و همچنین بسیاری از فلاسفه و دانشمندان را به خود معطوف كرده است. روان شناس انسانی در مشرق زمین ریشه های ژرفی داشته و این گفتة راجرز كه «هر كس سرانجام باید بر تجربه های خویش تكیه كند. اعتقاد و اعتماد به تجربه های شخصی تنها واقعیتی است كه هر فرد می تواند بشناسد.» (شولتس، دوآن- روان شناسی كمال- 1362، ص 49)، نوعی خودشناسی علمی است كه هر چند راجرز آن را ضرورتاً پایة خداشناسی به شمار نمی آورد و اصلاً او وارد قلمرو الهیات و عرفان نمی شود، با این وجود اندیشه های او در بارة انسان با تجربه های عرفا و سالكان خدا نزدیك می شود.

از اصطلاح «خود درمانی مراجع»، نیك پیداست كه نظریة راجرز بر این فرض بنا شده است كه فرد مبتلا به اختلال روانی از توانائی و هوشیاری معینی برخوردار می باشد. او مسئول بهبود شخصیت خویش است و توانائی این كار را دارد.

جلال الدین محمد مولوی شاعر پرآوازة قرن هفتم هجری، مفاهیم بالا را در بیت زیبای خود، چنین آورده است:

«آنانكه طلبكار خدائید، خدائید حاجت به طلب نیست شمائید، شمائید»

(دیوان شمس تبریز)

از مختصر فوق محرض است كه نظرگاه كارل رنسام راجرز تا حدود بسیار زیادی با عقاید دانشمندان و فلاسفة مشرق زمین، بخصوص با دانشمندان و عرفای ایرانی مشابهت داشته و شاید بتوان گفت كه تا حدود زیادی یك كلام د ردو بیان است.

در این تحقیق، محقق در پی آن است تا هر چه بیشتر نقاط اشتراك و تفارق دو دانشمند بزرگ شرق و غرب جهان یعنی جلال الدین محمد مولوی، عارف و شاعر نامدار ایرانی و كارل راجرز را جستجو كرده و به بررسی هر چه دقیق تر نظرگاههای این دو دانشمند بپردازد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان

دسته بندیعلوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل46 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چكیده

پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر كلاس پنجم دو مدرسه در كرج انجام شده است.

جامعه پژوهش عبارت است از كلیه دانش آموزان سال پنجم ابتدایی در شهرستان كرج كه از بین آنها 100 آزمودنی با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.

ابزار اندازه گیری در این تحقیق عبارت است از آزمون مداد كاغذی چند جوابی برای سنجش خلاقیت (MPPT ) و همین طور برای سنجش عملكرد تحصیلی آزمودنیها ازمعدل نیم سال گذشته آنها استفاده شد كه پس از جمع آوری داده ها با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون به تحلیل داده ها پرداخته شد كه ضریب همبستگی (%29r= )به دست آمد و معلوم شد كه بین خلاقیت و پیشرفت تحصیلی آزمودنیها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

فصل اول

مقدمه :

كنجكاوی و تفكر پیرامون افراد سرآمد و با استعداد سابقه ای بس طولانی،در حدود دو هزار سال دارد و احتمالاً به زمانی برمی گردد كه برای اولین بار انسان علاقه مند شد بداند چرا افراد با هم تفاوت دارند.در جوامع مختلف همیشه افرادی بوده اند كه از خود توانایی ها وبرجستگی خاص نمایان می ساختند كه این امر موجب تحریك حسن كنجكاوی دیگران می گردید و سوء ظن،نفرت و یا ترغیب و تشویق آنها را در پی داشت.اشخاصی بوده اند كه با استعداد فراوان و نبوغ فوق العادة خویش در طول زندگی توجه و تحسین همه را به خود جلب نموده اند و یا بدون توجه مردم،زندگی كرده اند و گاه پس از مرگشان به نبوغ آنها پی برده شده است.گرچه تمدن و فرهنگ انسانی نتیجه تلاش تمام افراد بشر است اما غنا و عظمت آن مدیون افراد خلاق،متفكران،نوابغ،كاشفان و مخترعان بوده است.از این رو،اهمیت شناخت و پرورش این افراد آشكار می شود.بنابراین در دنیای پیچیدةكنونی كه شاهد رقابتهای بسیارفشرده جوامع مختلف برای دستیابی به جدیدترین تكنولوژی ها و منابع قدرت هستیم.افراد تیزهوش و خلاق و صاحبان اندیشه های نو و متكبر همانند گرانبهاترین سرمایه ها از جایگاه بسیار بالایی برخوردار هستند.زیرا هرقدر جهانی كه در آن زندگی می كنیم پیچیده تر شود نیاز به شناسایی و پرورش ذهنهای خلاق و آفریننده محسوس و روشن تر می گردد.در همین رابطه توین بی [1] معتقد است كه شانس برای به دست آوردن خلاقیت بالقوه می تواند موضوع زندگی و مرگ هر جامعه ای باشد.همچنین تورنس[2] (1959)نقل از نیسان و دیگران(1377)استدلال می كند كه تصاویر آگاه و ناخودآگاه ازآینده نیروی محركة مهمی در پس دستاوردهای آینده اند.تصاویر مثبت آینده نیروهای پرتوان مغناطیسی هستند كه ما را به تحرك واداشتند و به ما انرژی لازم را برای حركت به پیش،به سوی امكانات،راه حل ها و دستاوردهای خلاق و جدید – می دهند،ازطرفی برای آنكه بتوانیم قدرت تصور خود را پرورش دهیم و تصاویر مثبتی از آینده خلق كنیم باید خلاقیت خود را پرورش دهیم.چه نیاز به خلاقیت اجتناب ناپذیر است(نیسان،حیدری پاك نیكرو 1377)

به همین دلیل امروزه جامع ما بیش از هر زمان دیگر به افراد هوشمند و خلاق نیاز دارد و در شرایط كنونی مسأله خلاقیت از مهمترین مسائل در قلمرو روانشناسی آموزشگاهی است.به طوری كه در اصل 25 كلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای تغییر بنیادهای نظام آموزش و پرورش (1367) تحت عنوان پرورش توان تفكر،نقد و ابتكار آمده است كه:در تدوین و اجرای برنامه های آموزش و پرورش باید از شیوه هایی استفاده شود كه توان تفكر،تحلیل و نقد،ابتكار و خلاقیت را تقویت كنند و زمینة مناسب را برای خودآموزی دانش آموزان فراهم نمایند.همچنین این اصل می افزاید كه … برنامه ریزی آموزشی و درسی باید به گونه ای باشد كه به دانش آموزان مجال تفكر داده شود و آنان را به اندیشیدن و تفكر ترغیب نماید…تعلیمات باید به گونه ای باشد كه در دانش آموزان رشد فكری وقوّة تجزیه و تحلیل را تقویت بنماید…

در تنظیم و محتوا و مواد درسی و تدریس باید ازشیوه هایی استفاده شود كه متكی بر مشاركت فعال دانش آموزان در درس و بحث باشد و به دانش آموزان فرصت كافی جهت ارائه یافته های خود،راه حل های مختلف برای حل مسایل و شیوه های ابتكاری داده شود در كلیه فعالیتهای فوق برنامه باید برای دانش آموزان میدان عمل جهت بروز و پرورش ابتكارات و خلاقیت داده شود و از جاذبة این گونه فعالیتها جهت پرورش روح تفكر و تحقیق در دانش آموزان استفاده شود…همچنین در برنامه های تربیت معلم،روش های پرورش استعداد ابداع و خلاقیت به معلمین در مراحل مختلف تحصیلی تعلیم داده شود.در مورد خلاقیت و شناخت كودكان خلاق باید خاطر نشان سازیم،قبل از اینكه كودكی بتواند خلاق شود به شرایط و یا محیط مناسب نیاز دارد.سیاستی كه اكنون در آمریكا دنبال می شود و دارای ابعاد جهانی می باشد مؤید این نكته است،یعنی به دنبال افراد تیزهوش و خلاق در سطح جهان هستند تا با فراهم ساختن زندگی بسیار مطلوب،آنها را به كشور خود فراخوانده وبا آموزش های مناسب و با امكانات بسیار پیشرفته زمینه را برای بروز خلاقیت ها در آنها آماده كرده تا درآینده كشورشان را صاحب قدرت و مشعل دار علم و تكنولوژی كنند.اگر به آمار محققان و مكتشفان این كشور نگاه كنیم می بینیم كه شمار بسیاری از آنها از كشورهای دیگر و از جمله كشور ما ایران می باشند.البته باید توجه داشت كه عوامل ژنتیك،پیدایش استعداد خلاقیت را در افراد ممكن می سازد ولی با وجود آن بروز و رشد این استعداد به شدت تحت تأثیر محیط غنی و والدین و مربیانی آگاه می باشد.

به طوری كه می توان گفت خلاقیت به عنوان یك استعداد،حاصل تعامل پیچیده وراثت و محیط است (افروز 1371) بنابراین ، خلاقیت موضوع بسیار پیچیده‌ای است و شناخت و شكوفا سازی آن به عنوان یك استعداد نیازمند فراهم آوردن روش های تربیتی نوین است و اهمیت این موضوع در جامعة صنعتی امروز به ویژه در دنیای رایانه ها مملوس تر می شود.همچنین نقش مدرسه و مربیان در جهت پرورش افكارخلاق و رشد توانایی های این گونه افراد از اهمیت بسزایی برخوردار است.(افروز 1371)

با توجه به مطالب فوق در این پژوهش برآنیم تا مشخص كنیم كه خلاقیت به عنوان یك استعداد چه ارتباطی با پیشرفت تحصیلی دارد.و راههای پرورش ورشد خلاقیت در كودكان چیست و چه عواملی مانع رشد خلاقیت در كودكان می شود.

فهرست مطالب

 1. چکیده
 2. فصل اول : کلیات تحقیق
 3. مقدمه
 4. مسئاله پژوهشی
 5. فرضیه پژوهشی
 6. اهداف تحقیق
 7. تعریف اصطلاحات
 8. تعایف سازنده و مفهومی
 9. خلاقیت
 10. پیشرفت تحصیلی
 11. تعاریف عملیاتی اصطلاحات
 12. خلاقیت
 13. پیشرفت تحصیلی
 14. فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش
 15. خلاقیت
 16. هوش و خلاقیت
 17. مراحل خلاقیت
 18. پرورش خلاقیت در کودکان
 19. نقش مدرسه در بارور کردن خلاقیت
 20. ویژگی های کودکان خلاق
 21. نظریه های مربوط به خلاقیت
 22. خلاقیت به عنوان الهام خدایی
 23. خلاقیت به عنوان دیوانگی
 24. خلاقیت به عنوان نبوغ شهودی
 25. خلاقیت به عنوان نیروی حیاتی
 26. نظریه تداعی گرایی
 27. نظریه گشتالت
 28. مکتب شناختی
 29. نظریه روانکاوی
 30. روانکاوی جدید
 31. عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی
 32. تاثیر معلمان بر خلاقیت
 33. فصل سوم : روش تحقیق
 34. جامعه
 35. نمونه
 36. طرح تحقیق
 37. ابزار اندازه گیری
 38. آزمون مداد کاغذی چند جوابی سنجش خلاقیت (MPPT)
 39. روش آماری
 40. فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
 41. تجزیه و تحلیل داده ها
 42. فصل پنجم : نتیجه گیری
 43. محدودیت های تحقیق
 44. پیشنهادهای تحقیق
 45. خلاصه تحقیق
 46. منابع
 47. ضمایم
 48. فرم پرسشنامه رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بررسی رابطه منبع كنترل (درونی- برونی) با عزت نفس

دسته بندیروانشناسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل69 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

چكیده تحقیق 1

مقدمه 3

1- فصل اول 11-8

1-1- بیان مسئله 9

1-2- اهمیت پژوهش 9

1-3- هدف پژوهش 9

1-4-سوالات پژوهش 10

1-5-متغیرهاو تعاریف نظری و عملیاتی آنها 10

1-5-1- منبع کنترل 10

1-5-1-2-تعریف عملیاتی 11

1-5-2-عزت نفس 11

2- فصل دوم 63-12

پیشینه نظری 13

2-1- نظریه ی روانشناسان و جامعه شناسان در باره ی عزت نفس 13

2-1-1- نظریه جیمز 13

2-1-2- نظریه مید 14

2-1-3- نظریه کولی 15

2-1-4- نظریه روزنبرگ 17

2-1-5- نظریه سالیوان 18

2-1-6- نظریه هورنای 20

2-1-7- نظریه آدلر 21

2-1-8- نظریه راجرز 23

2-1-9- نظریه مزلو 26

2-1-10-نظریه ی آلپورت 27

2-1-11-نظریه ی دیگر روانشناسان 28

2-1-12-عزت نفس و غرور 30

2-1-13-نقش خانواده در شكل گیری عزت نفس 38

2-1-14-نقش پدر خانواده بر عزت نفس فرزندان 41

2-1-15-كمك تخصصی برای افزایش عزت نفس 42

2-2-منبع كنترل 44

2-2-1-رویكردها و نظریه های متفاوت درباره منبع كنترل 45

2-2-2-مفاهیم اساسی نظریه یادگیرِی اجتماعی 48

2-2-3-تفاوت های فردی 53

2-2-4-كنترل 53

2-2-5-واكنش در برابر از دست دادن كنترل 54

2-2-6-منبع كنترل 56

2-2-6-1-منبع كنترل درونی 57

2-2-6-2-منبع كنترل بیرونی 58

2-2-6-3-ویژگی های افراد با منبع كنترل درونی 60

2-2-6-4-ویژگی های افراد با منبع کنترل بیرونی 62

2-2-7- تصور راتر در باره انسان 63

3- فصل سوم 73-66

3-1 – طرح پژوهش 67

3-2- جامعه ی مورد پژوهش 67

3-3- نمونه روش نمونه گیری 67

3-4-ابزارتحقیق 67

3-4-1-آزمون منبع کنترل 67

3-4-2-آزمون عزت نفس 69

3-5-روش اجرای پژوهش 72

3-5-1-اجرای اصلی 72

3-6-1-روش آمار 72

4- فصل چهارم 78-73

تجزیه و تحلیل آمارِِِی 74

4-1-یافته های مربوط به سوال پژوهش 74

فصل پنجم 81-79

5-1-بحث و نتیجه گیری 81

5-2-پیشنهادات 82

منابع 83

ضمائم 100-86

چكیده تحقیق

پژوهش حاضر٬ با نام « بررسی رابطه منبع كنترل ( درونی- برونی) با عزت نفس » كه با هدف یافتن رابطه بین عزت نفس و منبع كنترل در پسران و دختران دانشجو وهمچنین یافتن تفاوت منبع كنترل و عزت نفس بین دانشجویان دختر و پسر , انجام شد.

منبع كنترل كه دارای دو بعد درونی و بیرونی است و بنابر فرضیات راتر ,افرادی كه دارای منبع كنترل درونی هستند معتقدند كه اعمالشان نقش عمدهای در به حد اكثر رساندن برون دادهای بد یا خوب دارد و افراد دارای دارای منبع كنترل بیرونی٬ فكر میكنند برون دادهای بد یا خوب ارتباطی با رفتار انها ندارد.

عزت نفس به مقدار ارزشی گفته میشود كه فرد به خود نسبت میدهد و فكر میكند دیگران برای او به عنوان یك شخص قائل هستند.

جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان بوده و نمونه انتخاب شده نیز 60 نفر از دانشجویان كه شامل 30 دختر و 30 پسر بوده كه در كتابخانه ادبیات مشغول به درس خواندن بو دند و روش نمونه گیری نیز نمونه گیری در دسترس است.

روش آماری كه در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت ٬با توجه به این كه پژوهش دارای دو متغییر بوده كه هر كدام نیز دارای دو بعد بودند روش خی دو بود.

نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر از قرار زیر است:

1-بین عزت نفس ومنبع كنترل دختران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ رابطه معناداری وجود ندارد.

2-بین عزت نفس ومنبع كنت

12345678910
last